MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Sao không thấy bác Trọng nói chi hè?

Posted by CU MÔ trên 21.07.2011

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá 13 đã được khai mạc sáng nay, tại diễn văn khai mạc, bác Nguyễn Phú Trọng đã nêu lên một loạt những khó khăn, thuận lợi, những thách thức mà Quốc hội khoá này phải đương đầu. Sau đó bác cũng nêu lên một loạt chương trình nghị sự phải bàn bạc, thảo luận trong kỳ họp này.

Nhưng tuyệt nhiên, cái điều mà Người Dân mong đợi nhất đó là tình hình biển Đông, thì không thấy bác nhắc tới, dù chỉ một từ.

“Lườm” bản chương trình nghị sự của Quốc hội cũng không hề thấy đả động tới.

Tại răng lại rứa hè? Hay là việc này Quốc hội không bàn tới vì “đã có Chính phủ lo”?

CHƯƠNG TRÌNH
KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHOÁ XIII
(Đã được Quốc hội thông qua tại phiên họp trù bị, chiều ngày 20-7-2011)
 Thứ năm, ngày 21-7-2011
       Sáng:       
       * 7 giờ 15: Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; các vị đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
       * 8 giờ 30: Khai mạc kỳ họp (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
– Quốc hội làm lễ chào cờ.
– Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc kỳ họp và điều khiển các phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.
– Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng bầu cử Trung ương Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
– Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến.
– Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
– Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng trình bày Báo cáo về “Tình hình kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2011”.
– Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội khóa XII Hà Văn Hiền thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.

Chiều:

– Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách để Quốc hội bầu Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu.
– Quốc hội biểu quyết thông qua.
– Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
– Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
– Bộ trưởng Bộ tài chính Vũ Văn Ninh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
– Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội khóa XII Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
– Ủy ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.
– Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội.
– Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Thứ sáu, ngày 22-7-2011

Sáng:
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để:
+ Bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn;
+ Thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
Chiều:
* Từ 14 giờ 00:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
* Từ 15 giờ 30: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
– Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
– Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua số Phó Chủ tịch Quốc hội và số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
– Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.

Thứ bảy, ngày 23-7-2011

Sáng:
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục họp để trao đổi về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII (nếu chưa xong).
– Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.
Chiều:
* Từ 13 giờ đến 14 giờ:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
* Từ 14 giờ: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
– Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
– Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
– Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu.
– Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
– Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
– Chủ tịch Quốc hội khóa XII Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm vụ của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII.
– Chủ tịch Quốc hội khóa XIII thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII phát biểu nhậm chức và điều khiển các phiên họp tiếp theo.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII họp chuẩn bị giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
– Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Chủ nhật, ngày 24-7-2011
Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 25-7-2011
Sáng:
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
– Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu.
* Từ 10 giờ 45:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
Chiều:­
– Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.
         – Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
– Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
– Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
– Chủ tịch nước phát biểu nhậm chức.
– Chủ tịch nước trình bày Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Thứ ba, ngày 26-7-2011
Sáng:
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Chiều:
* Từ 14 giờ 00:
– Đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu tài liệu.
– Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
* Từ 15 giờ 00: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
– Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
– Chủ tịch nước báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
– Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
– Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
– Ban kiểm phiếu làm việc. Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
– Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Thứ tư, ngày 27-7-2011
Sáng:     
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
Chiều:
* Từ 14 giờ 00:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
* Từ 15 giờ 00: Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.
– Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
– Quốc hội thảo luận, quyết định số Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.
– Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội.
– Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
Thứ năm, ngày 28-7-2011
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về:
+ Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội;
+ Việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
* Từ 16 giờ 00:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về:
+ Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội;
+ Việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
Thứ sáu, ngày 29-7-2011
Sáng:
– Chủ tịch Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về:
+ Dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội;
+ Việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
– Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội. Danh sách miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
– Quốc hội bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên của mỗi Ủy ban của Quốc hội; Trưởng Đoàn thư ký và các Thư ký kỳ họp Quốc hội; miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
– Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
– Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán nhà nước.
Chiều:
– Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội họp mặt các thành viên trao đổi kế hoạch hoạt động thời gian tới và tiến hành một số công việc cần thiết khác.
Thứ bảy, ngày 30-7-2011
Quốc hội nghỉ.
Chủ nhật, ngày 31-7-2011
Quốc hội nghỉ.
Thứ hai, ngày 01-8-2011
– Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
– Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
– Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về:
+ Cơ cấu tổ chức của Chính phủ;
+ Nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
* Từ 15 giờ 00:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
 Thứ ba, ngày 02-8-2011
– Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.
– Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
– Quốc hội thảo luận và thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.
– Quốc hội bầu Tổng kiểm toán nhà nước.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc
– Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
– Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
– Các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Từ 19 giờ 00:
– Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Thứ tư, ngày 03-8-2011
Sáng:     
– Chủ tịch Quốc hội thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
– Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.
– Quốc hội thảo luận và thông qua danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
– Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
Quốc hội nghỉ giải lao. Ban kiểm phiếu làm việc.
– Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
– Quốc hội thảo luận, thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.
– Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ phát biểu nhậm chức.
– Chủ tịch nước trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
– Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
Chiều:
– Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.
– Quốc hội thảo luận, thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.
– Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.
– Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.
Thứ năm, ngày 4-8-2011
Sáng:
– Thảo luận ở tổ về:
+ Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.
+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.        
Chiều:
– Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội trình bày Tờ trình về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
– Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Thứ sáu, ngày 5-8-2011
Sáng:
– Quốc hội thảo luận ở hội trường về:
+ Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009;
+ Việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
Chiều: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
– Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.
Thứ bảy, ngày 6-8-2011
Sáng: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
– Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011.
Chiều:
– Thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009.
Quốc hội họp phiên bế mạc: (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
– Thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012.
– Thông qua Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
– Thông qua Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.
– Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.
– Quốc hội làm lễ chào cờ.
Chủ nhật, ngày 7-8-2011
 Dự phòng.
——————–
Thời gian làm việc:
Buổi sáng : Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

23 phản hồi tới “Sao không thấy bác Trọng nói chi hè?”

 1. mamchauson said

  ……Nhưng tuyệt nhiên, cái điều mà Người Dân mong đợi nhất đó là tình hình biển Đông, thì không thấy bác nhắc tới, dù chỉ một từ.
  “Lườm” bản chương trình nghị sự của Quốc hội cũng không hề thấy đả động tới.

  He he. Mõ ơi, Mõ ời…
  Khỏi cần Bác Trọng và Quốc hội nói nữa…Vì :
  Hạ nghị sĩ Mỹ trình nghị quyết về biển Đông lên Hạ viện – Thế giới …
  Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về vấn đề Biển Đông – Tin tức
  Ủa Mẽo hấn ” ôm rơm ” mần chi cho nặng bụng vậy hè ?

 2. ROSE PHAM said

  Sao muốn nói bậy quá hè!

 3. thang mo said

  Túm lại , bác Mô cho em hỏi bác Trọng nói chi hè ?
  Em xin tiết lộ bí mật nhà nước nì ( tin tối mật , đã được kiểm chứng ) : Kỳ họp lần thứ nhất , quốc hội khóa 13 sẽ thành công tốt đẹp .

 4. ROSE PHAM said

  Anh Mô nờ, em đã d0o5c bài Nói Bậy và biết nó xuất phát từ 1 entry của Mr.DO Blogpost. Do anh ko cho comment bài này nên em đành phải qua entry này mà phát biểu (nế có bậy anh cũng bỏ quá cho cô em “trẻ người non dạ” này nhớ!)

  “Tất nhiên về quan điểm chính trị thì mỗi người mỗi khác, không ai đúng ai sai, nhưng có 1 điều tuyệt đối đúng đó là tình yêu nước và tinh thần dân tộc. Khi thể hiện tình yêu nước mà được ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi, chắc ko 1 ai, kể cả 1 tay du đãng hay 1 cô gái điếm có thể văng tục. Nhưng nếu tình yêu nước mà bị đàn áp và chà đạp bởi chính những con người “chung 1 mái nhà” thì có thể ngay cả 1 giáo sư cũng rất có khả năng …chửi thề! Vậy thì ở đây điều nào là nhân, điều nào là quả? Lực lượng an nonh đầy tớ của dân gieo nhân ắt phải gặt quả. Người phụ nữ ấy nói lời lẽ ko lịch sự nhưng hành động của chị ta có văn hóa, đó là văn hóa của con người biết xúc cảm trước sự xâm lấn của ngoại bang. Còn những tay AN kia, đại diện cho cả một chính quyền, thì ngay cả lời nói lẫn hành động đều thô bạo, không có 1 chút văn hóa nào còn sót lại. Tôi nghĩ Mr. Do đã làm 1 phép so sánh khập khiễng khi đem thái độ của họ, “người trong chính quyền” và “người biểu tình” ra so với nhau, trong một bối cảnh mà một bên hoàn toàn có ưu thế, 1 bên thì ko. Nếu muốn so, bạn hãy đưa 2 chủ thể này về cùng 1 hệ quy chiếu là “tinh thần dân tộc”, bởi vì trong phạm trù này mới thật sự công bằng, không ai lợi thế hơn ai.
  Dù sao cũng cảm ơn bài viết của Mr. DO đã show ra cộng đồng mạng 1 quan điểm về các cuộc biểu tình thời gian này”

  Nói riêng với anh Mô : Thi sĩ nỗi tiếng, tác giả của Quê hương là chùm khế ngọt còn phải chửi đổng trên trang thơ nữa kìa, huống gì đi biểu tình yêu nước mà bị lùa lên xe bus như “xe bắt chó”, đấm đá túi bụi! Chửi là phải!

  • Nguyễn Thị Tư said

   Đồng ý với ROSE PHAM

   Cho chị hỏi Mô một câu nhá:
   -Sao em khóa phản hồi bài “Nói bậy”?

   Trên xe chỉ có 16,17 đồng bào+vài chú “công an nhân dân”+vài cậu thường phục dán vải đỏ trên cánh tay,chị ấy (có thể) vừa nhìn thấy cảnh người bị khiêng như lợn,lại bị cái cháu áo vàng kẻ ngang(không biết con nhà mất dạy nào) đạp vào mặt,lại vừa bị xô đẩy lên xe trong khi trời nóng bức,chị có CHỬI MÈO QUÈO CHÓ rật tục(không bậy vì chửi CHUẨN,chửi đúng chỗ,chửi cho ít người nghe,chửi cho có thằng thấy chối mà không dám há mõm),thì chửi lúc này KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG PHÊ (em đùng giận vì chị em mình không thống nhất với nhau).

   ” Âm mưu của Trung Quốc chính là muốn biến những vùng không có tranh chấp, trở thành vùng có tranh chấp ở sâu trong lãnh hải của Việt Nam.

   Vậy mà, khi yêu cầu đồng bào giải tán, không biểu tình chống Trung Quốc, các nhà chức trách đã dùng loa ra rả kêu gọi “Việc tranh chấp ở biển Đông đã có Chính phủ lo”. Điều đó đã mặc nhiên thừa nhận vùng biển Việt Nam trở thành nơi tranh chấp?

   Chắc rằng Trung Nam Hải khi nghe được câu này sẽ vỗ tay reo mừng và lấy đó làm bằng chứng đòi Việt Nam phải “tranh chấp’ vùng biển của mình đối với Trung Quốc.

   Quả là bậy bạ hết sức!”

   Nó còn BỐ LÁO gấp vạn lần chị nào đó chửi TỤC trên xe!

  • said

   Anh Mô không phản đối việc dân ta chửi, nhưng chửi cho đúng chỗ, chứ mấy anh chàng cảnh sát măng tơ kia thì chửi họ làm cho khổ, suy cho cùng họ cũng chỉ là công cụ thôi mừ. Còn cái vụ Mr.Do chi đó thì có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nghe ROSE nói anh Mô mới mò đi tìm và bắt gặp bài viết của Mr.Do.

 5. Phay Van said

  Em nhớ trong Tướng về hưu có một đoạn Nguyễn Huy Thiệp kể về cái chết của ông tướng, khi liệm xác người ta cho một đồng xu vào trong miệng ông, đứa cháu nội của ông tướng bèn hỏi cha nó: Như thế này gọi là ngậm miệng ăn tiền phải không bố?

 6. thang mo said

  Bên lề cuộc họp ( Phóng viên này trông giống bác Mô nhà miềng ) !
  PV : Thưa TBT , xin ông cho biết tình hình biển đông hiện nay ?
  TBT : Tình hình biển đông hiện nay chưa có gì mới .
  PV : Vậy theo ông , tình hình biển đông như thế nào thì được gọi là mới ?
  TBT : Ờ … rằng … thì …là …mà … bao giờ ngư dân ta đánh cá trên vùng biển của ta mà không bị người nước ngoài đánh đập , bắt bớ thì điều đó là … mới , là … bất bình thường .
  PV : Dạ , con lạy cụ ạ !

 7. Đến giờ này, qủa không có chi để nói là đúng ! tất cả cái gì cần nói nhẽ phải nói ngay, nói rồi ! Giờ này nói mần chi rứa hè ? Mà thực tế là có gì để nói ? Kết quả hai bên đạt được đã có ngài phó bộ ngoại giao Sơn ra thông cáo chung rồi đó sao ?
  Từ một vùng biển của Việt Nam đã thành vùng biển tranh chấp phải chờ Asean, chờ hội quốc liên,…. mà cách vui vẻ nhất là như ông Thái và ông Cam ở ngôi đền pretvihia : hai bên lui ra mỗi bên vài chục mét. Huhuhu, nguồn lợi chúng ta …. ” chai hia “,…
  Vậy là rõ như ban ngày rồi, nói trong cuộc họp, kéo dài cuộc họp ngàn vàng chỉ tổ tốn thêm tiền thuế dân, năm nay lúa rớt giá, chưa thấy ai mua trữ chi cả,…
  cá mú xuất khẩu bị thằng DOC Mĩ làm tình làm tội, huhuhu…..
  Tóm lại chúng ta tuân thủ chiếu chỉ cấm đánh cá từ tháng … đến tháng …. của Thiên triều ban, khaonh vùng biển của ta mới trở thành tranh chấp lại và … chờ !
  Khỏe !

 8. Minh Hòa said

  Có một bài thơ,mời các bạn thân yêu dành ít phút:

  http://anhbasam.wordpress.com/2011/07/21/200-h%E1%BA%AFn-d%E1%BA%A1p-vao-m%E1%BA%B7t-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-chung-ta/#more-20459

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: