MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Bảo vệ: Sự thực về việc thay đổi văn bia của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đền thờ Quang Trung – Nghệ An

Posted by CU MÔ trên 27.07.2011

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để xem bài viết và lời bình.