MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘bé’

Trúng tuyển đặc cách

Posted by CU MÔ trên 19.02.2011

Bé Tèo năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5 . Học được một tuần thì bé Tèo chán học không chịu làm bài vở nữa, cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao. Bé Tèo nói là tại chương trình học quá thấp so với trình độ của bé . Bé Tèo xin cô cho lên học bậc trung học .
Cô giáo dẫn bé Tèo lên văn phòng Đọc tiếp »

Posted in Giải trí | Tagged: , , , , , | 34 Comments »