MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘bikini’

Vợ của bác nào?

Posted by CU MÔ trên 26.10.2011

Thông báo khẩn: Bác Cú Đỉn, Bác Trà Hâm Lại hay bác Đồ Trọc, bác Dân Cổng Chốt, Hth hoặc bác nào trong xóm WP ta để sổng vợ ra thế này, đề nghị đến nhà Mô Tê Răng Rứa mà nhận lại nhá!

Lưu ý: Khi đi nhớ mang theo tiền chuộc, nếu không đừng hòng nhận vợ! 😆

Đọc tiếp »

Posted in Giải trí | Tagged: , | 25 Comments »