MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘cắt tóc’

Cu Mô trong hiệu cắt tóc

Posted by CU MÔ trên 08.07.2011

Chiện xảy ra mấy ngày rồi, bữa ni tự dưng nhớ một phát rứa là kể lại cho bà con nghe.

Chiện như ri: Đang chạy ngon trớn, con chiến mã cà là khổ của cu Mô bỗng thủng ruột (săm) bánh trước. Rứa là cu Mô phải đưa hắn đi thợ để thay cả vỏ cả ruột.

Trong lúc ngồi đợi, buồn tình nhìn thấy cách đó một quãng có hiệu cắt tóc gội đầu. Mấy lâu ni bận công chuyện, không có thời gian nên đầu tóc cứ gọi là quá chời tổ quạ.

Thôi thì trong lúc chờ đợi, tranh thủ mông má lại dung nhan một chút. Nghĩ rứa nên cu Mô thủng thẳng đi đến hiệu cắt tóc kia. Đọc tiếp »

Posted in Chuyện của Mô | Tagged: , | 47 Comments »