MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘đảng viên’

Không đảng viên cũng không được làm

Posted by CU MÔ trên 16.03.2012

1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

*Bàn: Nếu không là Đảng viên chỉ cần làm những gì pháp luật không cho phép. Vì Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quyết định, kết luận là dành riêng cho các Đảng viên tự nguyện đứng trong hàng ngũ của đảng. Còn nếu giữa các Cương lĩnh, nghị quyết này có gì trái với pháp lụât nên cụ thể hóa để cho Đảng viên và Không đảng viên biết để Đảng viên lỡ vì Đảng mà vi phạm pháp luật, còn Không đảng viên vì thượng tôn pháp luật mà khiến “đảng ta là đảng cầm quyền” kết tội vì làm sai với Cương lĩnh?

2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , | 5 Comments »

Đuổi đảng viên…lợi bất cập hại

Posted by CU MÔ trên 25.02.2012

Vụ cưỡng chế sai pháp luật ở Tiên Lãng cho thấy, trình độ quan trí, đảng trí của các vị lãnh đạo địa phương đã hiện lên rất rõ. Sự lung lay của chế độ là do mấy ông quan này, phá hoại gấp mấy lần các thế lực thù địch.

Đã đến lúc bàn chuyện cách chức và đuổi ra khỏi Đảng một số người, nhân phong trào xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư vừa phát động.

Lê Nin nói cách đây gần một thế kỷ “Xây dựng Đảng phải làm tích cực, ráo riết, quyết liệt, phải bắt đầu từ việc thanh đảng. Cần phải đuổi ra khỏi Đảng những kẻ gian giảo, những đảng viên cộng sản đã quan liêu hóa, không trung thực, nhu nhược”.

Hồ Chí Minh cũng phát biểu cách đây 65 năm “Chính phủ Cộng hòa dân chủ là gì? Là đày tớ chung của dân, từ Chủ tịch toàn quốc đến làng. Dân là chủ thì Chính phủ phải là đày tớ. Làm việc ngày nay không phải để thăng quan phát tài. Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ”. Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , , | 22 Comments »

Giải trí 5 phút (2)

Posted by CU MÔ trên 17.06.2011

Mình đi ăn thịt chó ở Vĩnh Phúc. Trong mâm có phó chủ tịch xã, tuổi khoảng ngoài bốn mươi. Rượu ngon, thịt chó ngon. Nhân câu chuyện về tình hình an ninh ở địa phương, phó chủ tịch xã nói:

–     Báo cáo các bác, số nghiện hút phát hiện được ở địa phương bọn em là 31 đồng chí, còn đảng viên chi bộ bọn em có 16 thằng…

Chuyện thật 100%. Thằng Nguyên mà nói điêu thì làm con chó!

Theo Lão thầy bói già

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , , , | 1 Comment »

Lại hứa rồi nhé

Posted by CU MÔ trên 26.03.2011

Nhất ơi, lại hứa rồi đấy nhé!

Lại hứa rồi đấy nhé, Nhất ơi!

Khồng! Không phải là Thủ tướng hứa. Cũng không phải là cái phi vụ Vinaxin-Vinacho đó. Khiếp! Có mỗi cái chuyện cũ rích đó mà cứ nhắc đi nhắc lại làm gì. Đọc tiếp »

Posted in Vấn đề nóng | Tagged: , , , | 32 Comments »