MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘đô la’

Nhà máy in tiền Đô-la Mỹ

Posted by CU MÔ trên 13.03.2012

Khác với yêu cầu tối mật ở nhiều quốc gia, nhà máy in tiền của Mỹ thường xuyên mở cửa phục vụ khách tham quan

Year 1920

  Đọc tiếp »

Posted in Dòm ra thế giới | Tagged: , | 3 Comments »