MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘lạm quyền’

Tiên Lãng muốn tạo kẽ hở luật để lạm quyền

Posted by CU MÔ trên 07.02.2012

Đại tướng Lê Đức Anh: Hải Phòng không được trả lời loanh quanh

Trước câu hỏi: “Giả sử ở vào vị trí của lãnh đạo thành phố Hải Phòng hoặc lãnh đạo huyện Tiên Lãng, thì Đại tướng sẽ xử lý vụ việc của ông Đoàn Văn Vươn thế nào”của một độc giả, Đại tướng Lê Đức Anh đã  khẳng định: “Tôi không tin một người có chí làm ăn cho gia đình và cho xã hội, chưa từng vi phạm pháp luật, mà lại đi chống đối chính quyền Nhà nước. Đến bây giờ tôi nghe mà vẫn không tin. Phải đặt vấn đề: Tại sao người nông dân ấy lại làm vậy?

Đại tướng Lê Đức Anh

Đất của nông dân thu hồi làm gì thì phải rõ ràng, phải thông báo trước nhân dân ít nhất một năm, phải đền bù thỏa đáng cho tài sản của nhân dân, nếu lấy đất ở khu vực đó”.

Theo đó, Đại tướng cho rằng trong việc này, Thành ủy Hải Phòng và UBND thành phố Hải Phòng phải có trách nhiệm xử lý, làm sai chỗ nào thì phải nhận sai ở chỗ đó, không được trả lời loanh quanh và không được che giấu sai phạm. Nếu Hải Phòng xử lý không kiên quyết với những cán bộ làm sai thì chính tại nơi này – một thành phố quan trọng với đất nước cũng sẽ có thể xảy ra nhiều vấn đề bất ổn.

Cũng theo Đại tướng Lê Đức Anh, uy tín của Thủ tướng đã được nâng cao đối với nhân dân, vì phản ứng sớm trước vụ việc này. “Tôi cũng đang chờ xem Thủ tướng sẽ xử lý vụ việc này thế nào?” Đại tướng chia sẻ niềm mong đợi, tin tưởng vào sự phân xử công minh của Thủ tướng. Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , | 7 Comments »