MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘ngẫu hứng’

NGẪU HỨNG

Posted by CU MÔ trên 11.09.2010


Ngu hng

Phm Thu Vinh

Tác giả Phạm Thuỳ Vinh-Nghề nghiệp: Nhà báo-Quê: Thái Bình

Có mt người say ngi ru chiếc lá vàng
M
c cho mưa khóc trên phím đàn
Mùa thu v
may áo tím cho trin đê hoang…

Có mt người say chiu nay không say
Anh ng
i vi c may
Vá khâu m
nh tình đã v
Tr
ăng m côi oà nc n
L
p lánh mt đường!…

Sao em không tin li anh
Đi tìm trái tim ca bin?
Ch
có hoa mung tím chiu em đến
Và sóng
n ào ru bin khúc nghìn năm!

Anh tr v ung nước ngt dòng sông
Th
câu hát cho trôi v bến cũ
Ti
ếng đàn anh không gi em v được na
Chúng mình chia tay…

Anh mun làm hi đăng thp nh đến nghìn ngày
D
u biết em như sóng kia tan ra trong vng ngc khác
Anh u
ng cn nước ngt dòng sông mà sut đời vn khát
Thôi, xin em hãy v
mt ln,
Dù ch
để hát vi riêng em!


Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , | 27 Comments »