MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘ông trời’

Thương bạn!

Posted by CU MÔ trên 02.12.2011

Chẳng thà không biết thì thôi
Để cho nhịp sống lặng trôi bình thường
Biết rồi sao thấy mà thương
Cuộc đời phía trước – Con đường ngắn đi

Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết, Lớp 10G | Tagged: , | 9 Comments »