MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘Quang Trung’

Bảo vệ: Sự thực về việc thay đổi văn bia của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đền thờ Quang Trung – Nghệ An

Posted by CU MÔ trên 27.07.2011

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Posted in Vấn đề nóng | Tagged: , , , , | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Đục bỏ thơ Hồ Chí Minh ở đền thờ Quang Trung (Nghệ An)

Posted by CU MÔ trên 24.07.2011

Nguyễn Huệ là kẻ phi thường

Mấy lần đánh đuổi giặc Xiêm, giặc Tàu

Ông đà chí cả mưu cao

Dân ta lại biết cùng nhau một lòng

Cho nên Tàu dẫu làm hung

Dân ta vẫn giữ non sông nước nhà

Nguyễn Bắc Sơn &Phạm Xuân Nguyên bên tấm bia khăc thơ Bác Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , , | 32 Comments »