MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘tư cách’

Lại hứa rồi nhé

Posted by CU MÔ trên 26.03.2011

Nhất ơi, lại hứa rồi đấy nhé!

Lại hứa rồi đấy nhé, Nhất ơi!

Khồng! Không phải là Thủ tướng hứa. Cũng không phải là cái phi vụ Vinaxin-Vinacho đó. Khiếp! Có mỗi cái chuyện cũ rích đó mà cứ nhắc đi nhắc lại làm gì. Đọc tiếp »

Posted in Vấn đề nóng | Tagged: , , , | 32 Comments »