MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘Tự cảm’

TỰ CẢM 3

Posted by CU MÔ trên 18.08.2010

Ai dám bảo rằng mùa thu chết

Tôi nói mùa thu hấp hối thôi

Rồi đến một ngày thu tỉnh giấc

Cành khô thắm lại nụ đâm chồi


Posted in Thơ của Mô | Tagged: , | 83 Comments »

TỰ CẢM 2

Posted by CU MÔ trên 06.08.2010

Ta ngả nghiêng cười gin với Trăng

Hả hả trông kìa bóng cô Hằng

Mặt Nguyệt cũng vương đầy vết sẹo

Trách chi trần thế cứ  lăng nhăng

He he


Posted in Thơ của Mô | Tagged: , , , | 12 Comments »

TỰ CẢM 1

Posted by CU MÔ trên 05.08.2010

Thôn nữ lom khom trên đồng vắng

Da tuyết, môi son, má ửng hồng

Khiến kẻ tu hành cầu kinh sớm

Buông áo nâu sòng ngẩn ngơ trông !


Posted in Thơ của Mô | Tagged: , | 80 Comments »