MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘tự do’

Xử lý trung thực

Posted by CU MÔ trên 29.06.2011

Đọc bài “Báo chí Việt Nam không có vùng cấm” mới biết bác Lê Doãn Hợp “đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn, cởi mở với một số ký giả thuộc hai cơ quan truyền thông của người Việt ở hải ngoại là Việt Weekly và Phố Bolsa TV” ở tận bên Mỹ. Chả cần đọc cũng biết bác sẽ bác khẳng định thế này: “Xét về mặt quan điểm, chủ trương và luật lệ, với tư cách là Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, tôi khẳng định không có sự cấm đoán nào”. Khổ thân quan chức nước nhà hễ ra nước ngoài đều phải lên giọng khẳng định y chang bác Hợp. Biết là người ta chả tin vẫn cứ nói, nói khác đi có mà bỏ mẹ.

Nếu nói ở Cu Ba, ở Trung Quốc, ở Bắc Triều Tiên thì còn có người tin chứ nói ở Mỹ ai tin? Dân người ta đều nhận được thông tin đa chiều nhanh nhậy. Có những việc chưa đến tai bác Hợp đã đến tai nước Mỹ rồi. Chắc bác Hợp biết thừa, nhưng há miệng mắc… chủ trương, biết làm thế nào bây giờ, hu hu.

Nghĩ cũng vui. Mình chưa đi nước Mỹ. Bạn bè có đôi ba người mời sang đấy nhưng mình đi lại khó khăn, sang đấy rồi cũng chỉ ngồi ru rú trong nhà thì đi cũng như không. Đọc tiếp »

Posted in Bạn Mô viết | Tagged: , , | 7 Comments »

Hãy nghe ông Lê Doãn Hợp nói

Posted by CU MÔ trên 28.06.2011

 

Posted in Vấn đề nóng | Tagged: , , , , | 25 Comments »