MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘Tô Huy Rứa’

Lại hứa rồi nhé

Posted by CU MÔ trên 26.03.2011

Nhất ơi, lại hứa rồi đấy nhé!

Lại hứa rồi đấy nhé, Nhất ơi!

Khồng! Không phải là Thủ tướng hứa. Cũng không phải là cái phi vụ Vinaxin-Vinacho đó. Khiếp! Có mỗi cái chuyện cũ rích đó mà cứ nhắc đi nhắc lại làm gì. Đọc tiếp »

Posted in Vấn đề nóng | Tagged: , , , | 32 Comments »

Thư gửi tân Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Posted by CU MÔ trên 08.02.2011

Trước hết, xin chúc mừng ông đã được Đảng tin cậy giao trọng trách nắm giữ và chăm lo cho công tác cán bộ – khâu trọng yếu quyết định sức mạnh và năng lực lãnh đạo của Đảng.

Xưa nay, bên cạnh “tứ trụ”, có lẽ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là một trong những vị trí được đảng viên và người dân quan tâm nhất. Dân quan tâm, bởi đó là người đứng đầu một trong ba trụ cột để Đảng thực hiện quyền lãnh đạo của mình: định ra đường lối, tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát. Người ta càng quan tâm hơn bởi thời gian qua ai cũng thấy rõ yếu kém về tổ chức, cán bộ đang là nỗi lo thường trực, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của Đảng.

Ông Tô Huy Rứa, tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đọc tiếp »

Posted in Vấn đề nóng | Tagged: , , , | 16 Comments »