MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘trần thế’

TỰ CẢM 2

Posted by CU MÔ trên 06.08.2010

Ta ngả nghiêng cười gin với Trăng

Hả hả trông kìa bóng cô Hằng

Mặt Nguyệt cũng vương đầy vết sẹo

Trách chi trần thế cứ  lăng nhăng

He he


Posted in Thơ của Mô | Tagged: , , , | 12 Comments »