MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Posts Tagged ‘trách nhiệm’

Lưu ý

Posted by CU MÔ trên 05.07.2011

Trong những ngày qua, có một số bạn mới đã vào còm một số nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục và liên quan đến những vấn đề “nhạy cảm”, nên buộc lòng Mô phải xoá bỏ.

Vì Mô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về trang blog này, do vậy rất mong mọi người khi tham gia, chú ý giúp Mô không nên bình luận những vấn đề có nội dung thiếu lành mạnh, tránh việc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, tập thể và cá nhân.

Blog Mô Tê Răng Rứa chỉ là chốn đi về, là nơi anh em bè bạn đàm đạo vui vẻ, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, vất vả. Đồng thời dưới hình thức trào lộng, chúng ta cùng góp tiếng nói phê phán những thói hư tật xấu trong đời sống. Lên án những kẻ rắp tâm xâm lược Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của Mô và ngược lại.

Chúng ta cùng mang lại niềm vui cho nhau nhé!

Xin chân thành cảm ơn những ai yêu mến trang blog này!

Posted in Văn hoá xã hội | Tagged: , , | 14 Comments »